مقالات دکتر فولادگر

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۷

زیبایی صورت از دیدگاه دندان پزشک زیبایی

دندان پزشک زیبایی چگونه می­تواند در رفع ، تصحیح و بهبودی صفت های لبخند یک فرد ، هنرمندانه زیباسازی کند و جذابیت بیافریند و به نگاه […]
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۷

نگاه عشق و زیبایی در دندان پزشکی

و آنگاه که عشق ، روح و قلب انسان را فرا می ­گیرد ؛ نگاه و فکر انسان ، همه را عاشقانه زیبا می ­بیند و […]
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۷

بیماری های دهان و دندان

اگر فردی از بوی دهان نامطبوع یا مشکل لثه رنج می ­برد و باعث ناراحتی خود و اطرافیان است و موجب دور شدن و انزجار دیگران […]