ایمپلنت دندان

 

    سیستم های مختلف ایمپلنت دندان در حال حاضر وجود دارد که هر یک مزایای خاص خود را دارد . درمان ایمپلنت دندان وابستگی به سطح آموزش کلینیکی و تجربه دارد . ایمپلنت دچار پوسیدگی نمی شود . ایمپلنت هیچ گونه حرکتی ندارد . پر کردن فضای بین دندانی با ایمپلنت تاثیر بسزایی بر زیبایی دندان دارد . ایمپلنت همانند دندان طبیعی تا زمانی که از آن مراقبت شود برای بیمار کارایی دارد.

برخی از بیماران تصور می کنند ایمپلنت و جراحی آن دردناک است در حالی که این جراحی از کشیدن یک دندان آسانتر است بطوریکه درد آنچنانی ندارد. لق شدن ایمپلنت دندان پس از مدتی نشانه ی درمان ناموفق ایمپلنت است ، بنابراین برای درمان موفق ایمپلنت دندان رجوع نزد دندانپزشک متخصص لازم است. ایمپلنت بسته به کاربرد متنوع می باشد بعنوان مثال نوع خاصی از ایمپلنت باعث ثبات پروتز دندان میشود که به درمان اوردنچر موسوم است

با افزایش سن افراد ، فقدان دندانها افزایش یافته ، که این امر باعث مشکلات زیادی نظیر مشکل تناول غذا، صحبت کردن ، نقص زیبایی می شود. این عوامل سبب رجوع افراد پیش دندانپزشک جهت کاشت دندان شده است . درمان قدیمی برای حل مشکلات فوق مصرف پروتزهای کامل بوده است ، که مشکلات مربوط به خود را داشت. امروزه مزایای ایمپلنت نسبت به پروتزهای قدیمی اثبات شده است . شکست های متعدد همراه نارضایتی بیماران با روش های جایگزین ایمپلنت همانند استفاده از پروتز ثابت ، متحرک و اثرات مضر و جانبی استفاده پروتز متحرک بجای ایمپلنت برای بیمار باعث رجوع دندانپزشکان به استفاده ایمپلنت دندان شده است .

ایمپلنت و انواع روکش های دندانی :

ایمپلنت های دندانی به عنوان یک درمان جایگزین برای پروتز های بریج بوده که دندانها تراشیده می شوند ، و هدف اصلی از معرفی این درمان ( ایمپلنت دندان ) این است که در آینده هیچ دندانی به خاطر پایه بریج قرار گرفتن تراشیده نشود و از بین نرود .

به طور کلی هر بیماری که شرایط کشیدن دندان را داشته باشد میتواند کاندید مناسبی برای کاشت ایمپلنت باشد .

و از نظر قانونی دندانپزشک عمومی یا متخصص میتواند کاشت ایمپلنت دندان را در شرایط مطب انجام دهد . البته گرافت های وسیع استخوانی ( پیوند استخوان ) باید در بیمارستان توسط متخصص جراح فک و صورت انجام شود و همچنین جراحی سینوس لیفت باز نیز باید توسط جراح فک و صورت یا متخصص ایمپلنت در مطب یا بیمارستان انجام پذیرد .

سن مناسب برای ایمپلنت کردن :

باید تا سن 18 سالگی صبر کرد تا اسکلت صورت شکل کامل خود را پیدا کند  در غیر این صورت ممکن است در آینده به خاطر رشد فک و صورت ایمپلنت دندانی کوتاه تر به نظر برسد . در بعضی موارد مثلا اگر چند ایمپلنت دندانی در یک ناحیه کاشته شده باشد و پروتزی به شکل بریج روی ایمپلنت ها نصب شده باشد مقاومت بریج مانع از رشد اسکلتال در آن ناحیه می شود و بنابر این بیمار دچار دفرمتی صورت میشود ولی پس از سن 18 سالگی هیچ محدودیتی  وجود ندارد و تا هر سنی  میتوان ایمپلنت دندانی انجام داد.

در سنین پایین تر برای تک دندان میشود ایمپلنت دندانی انجام داد ولی باید پروتز ایمپلنت دندانی بعد از 18 سالگی تعویض شود تا اندازه آن با دندان های مجاور تناسب داشته باشد.

در صورتی که ایمپلنت ها با طرح ها و قطرها و زوایای مختلف از هم کاشته شوند ، بهتر است که با روکش آنی به یکدیگر متصل شوند و به صورت گروهی روکش شوند تا اینکه تک تک و به طور مجزا روکش شوند به این دلیل که می توانند در تحمل فشارهای جویدن به کمک هم بیایند .