مقالات دکتر فولادگر

مارس 15, 2022
متخصص-ایمپلنت-دندان-الهیه

متخصص ایمپلنت دندان در الهیه

از آن جایی که انجام ایمپلت دندانی کاری تخصصی و گاها دشوار است و انجام دقیق آن تاثیر بالایی در دوام ایمپلت، کاهش نقاهت بیمار و […]
مارس 12, 2022
متخصص-ایمپلنت-دندان-ولنجک

متخصص ایمپلنت دندان در ولنجک

از آن جایی که انجام ایمپلت دندانی کاری تخصصی و گاها دشوار است و انجام دقیق آن تاثیر بالایی در دوام ایمپلت، کاهش نقاهت بیمار و […]
مارس 10, 2022
متخصص-ایمپلنت-دندان-پونک

متخصص ایمپلنت دندان در پونک

از آن جایی که انجام ایمپلت دندانی کاری تخصصی و گاها دشوار است و انجام دقیق آن تاثیر بالایی در دوام ایمپلت، کاهش نقاهت بیمار و […]
مارس 7, 2022
متخصص-ایمپلنت-دندان-ونک

متخصص ایمپلنت دندان در ونک

از آن جایی که انجام ایمپلت دندانی کاری تخصصی و گاها دشوار است و انجام دقیق آن تاثیر بالایی در دوام ایمپلت، کاهش نقاهت بیمار و […]